Powiększ wielkość tekstu Pomniejsz wielkość tekstu Zastosuj kontrast

Modernizacja budynku

Jeżeli są Państwo prawnym dysponentem nieruchomości i są Państwo zainteresowani usługami Echostar Studio to pomimo obecności innego operatora w budynku, możemy podjąć współpracę jeżeli planują Państwo realizować gruntowny remont czy rewitalizację budynku.

Na pisemny bądź przesłany pocztą elektroniczną wniosek dysponenta nieruchomości Echostar Studio może umieścić elementy swojej infrastruktury telekomunikacyjnej tj. przewody i linie kablowe koncentryczne oraz szafki dystrybucyjno-abonenckie, w kanałach podtynkowych przygotowanych przez dysponenta pod warunkiem, że trasy zostaną wytyczone w uzgodnieniu z Echostar Studio.

Odpowiednio wczesny kontakt z naszą firmą, pozwoli na zaprojektowanie wewnętrznej instalacji abonenckiej. Uzgodnione zostaną z Państwem parametry techniczne kanałów podtynkowych, terminy oraz zakres realizacji poszczególnych prac. Nasz przedstawiciel zadba również o to, aby mieszkańcy budynku w możliwe jak najmniejszym stopniu odczuli prowadzone na nieruchomości prace.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie swoich wniosków na adres: Echostar Studio, ul. Piątkowska 72, 60-649 Poznań bądź wysyłając wiadomość mailową na adres poczty elektronicznej biuro@echostar.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać dokładny adres administracyjny budynku, planowaną datę rozpoczęcia prac modernizacyjnych, liczbę lokali usytuowanych w budynku oraz dane dysponenta nieruchomości umożliwiające kontakt zwrotny.

Uwaga: Informujemy, że w sprawie prowadzenia prac modernizacyjnych pracownicy Echostar Studio kontaktują się tylko z administratorami, zarządcami, dysponentami nieruchomości i wspólnotami mieszkaniowymi.