Powiększ wielkość tekstu Pomniejsz wielkość tekstu Zastosuj kontrast

Jakość usług

 

  •     3 dni Czas podłączenia Usług, w tym telekomunikacyjnych

 

  •     99,91% Bezprzerwowy czas dostępności/świadczenia Usług*

 


     99,93% Wskaźnik poprawności faktur z ostatnich 6 miesięcy w zakresie wysokości Opłaty Abonamentowej

 

  

 

  •     7:00 - 22:00 Dostępność infolinii
  •  

  • 72,94% Wskaźnik usuwania usterek do 24 godzin*
  • 2,16 szt. Liczba usterek w miesiącu przypadająca na 100 usług świadczonych przez dostawcę usług*
  • 38 sek. Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem*
  • 7 dni Średni czas rozpatrywania reklamacji**

   

 

* średnia z 3 miesięcy poprzedzających publikację informacji;

** na dzień publikacji informacji