Powiększ wielkość tekstu Pomniejsz wielkość tekstu Zastosuj kontrast

Komunikaty

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 1 lipca 2019 r. otwieramy nowe Biuro Obsługi Klienta Echostar Studio. Znajdziecie nas Państwo na Osiedlu Bolesława Chrobrego 26, pawilon nr 11.
 
Biuro Obsługi będzie czynne:
 
- od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00;
- soboty w godzinach 9:00-13:00.

 
Zapraszamy serdecznie do nowego wnętrza naszego Biura Obsługi!

Z tej okazji czekać będą na Państwa atrakcyjne oferty oraz inne niespodzianki.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 r. dotychczasowe Biuro Obsługi Abonenta oraz Kasa Echostar Studio przy ul. Piątkowskiej 72 w Poznaniu będą nieczynne.

 


 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 28.06.2019 Kasa Echostar Studio będzie czynna w godzinach 08:00-14:00.

Za utrudnienia przepraszamy,

Zespół Echostar Studio


Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 01.07.2019 Infolinia Handlowa Echostar Studio będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00.

Pozdrawiamy,

Zespół Echostar Studio


Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 21.06.2019 Kasa Echostar Studio będzie nieczynna.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 04.05.2019 Biuro Obsługi Abonenta będzie nieczynne.

W dniu 02.05.2019 zmianie ulegną godziny pracy biura i będziemy do Państwa dyspozycji od 9:00-13:00. Dział Księgowości w tym dniu będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, że w tych dniach ewentualne problemy techniczne można zgłaszać pod numerem 61 671 00 00 wew. 3. Numer będzie aktywny do godziny 22:00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż uaktualniamy dotychczas obowiązujące zapisy Państwa Cenników dotyczących świadczonych przez ECHOSTAR Studio Sp. z o.o. Usług Telefonii Stacjonarnej.

Zmiany poniższe wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 roku, ustalającego nowe zasady świadczenia połączeń i SMS-ów międzynarodowych w UE, Norwegii, Islandii i w Liechtensteinie (dalej zwanym „Rozporządzeniem”).

Zmiany w Cennikach obowiązują od dnia 15 maja 2019 r.

Co się zmienia?

Zmianie ulega wysokość opłat połączeń głosowych rozpoczynanych w naszym kraju i zakańczanych w państwach Unii Europejskiej[1], Gibraltarze, Islandii, Norwegii, Lichtensteinie oraz na terytoriach: Martynika, Majotta, Gwadelupa, Gujana Francuska i Reunion, Saint-Martin, Madera i Azory, Wyspy Kanaryjskie.

Maksymalna, ustalona przez Rozporządzenie, cena za połączenie wynosić będzie nie więcej niż 0,19 EURO netto za minutę połączenia, a więc nie więcej niż 1,00 zł brutto.

Powyższe zmiany dotyczą stawek za połączenia międzynarodowe rozpoczynane w naszym do krajów i terytoriów wyżej wskazanych.

We wszystkich pozycjach cennikowych, w których wysokości opłat były dotąd wyższe, zostały one obniżone do 1,00 zł brutto za połączenia międzynarodowe rozpoczynane w naszym do krajów i terytoriów wyżej wskazanych.

W odniesieniu do Cenników Usług Telefonii Stacjonarnej z wyszczególnionymi państwami przypisanymi do odpowiednich Stref informujemy, iż kraje i terytoria, których dotyczy Rozporządzenie, a które znajdowały się w Strefach związanych z wyższymi niż 1,00 zł brutto opłatami, przeniesione zostały do Stref o opłatach równych lub niższych od 1,00 zł brutto.

Pragniemy również podkreślić, iż te z opłat, które dotychczas były niższe od wskazanych powyżej wartości, nie ulegają zmianie.

Dla Państwa komfortu przygotowaliśmy szczegółowy wykaz zmian dla poszczególnych Usługi Telefonii Stacjonarnej oraz aktualizację rzeczonych Cenników.

Tych z Państwa, którzy korzystają z usług telefonicznych opartych na rozliczeniach według stawek w całości opartych na wykorzystaniu (rozliczenie minutowe dla połączeń) tych usług informujemy, iż opłaty cennikowe w ramach nowych stawek będą miały zastosowanie od dnia 15 maja 2019 r.

Tych z Państwa, którzy korzystają z usług telefonicznych opartych na rozliczeniach abonamentowych z określonym, przyznanym limitem minut informujemy, iż po przekroczeniu przyznanego limitu Państwa rozliczenie odbywać się będzie według stawek opartych na wykorzystaniu (rozliczenie minutowe dla połączeń). Opłaty naliczane w oparciu o nowe stawki będą miały zastosowanie od dnia 15 maja 2019 r.

Tych z Państwa, którzy korzystają z usług telefonicznych opartych na rozliczeniach abonamentowych nielimitowanych w zakresie minut, iż Państwa rozliczenie nie ulega zmianie.

Rozporządzenie nie dotyczy:

1)       Pakietów i usług dodatkowych, które nie są rozliczane na podstawie faktycznego skorzystania z usługi (np. pakiet określonej liczby minut na połączenia międzynarodowe w abonamencie lub zakupionym pakiecie dodatkowym).

2)       Klientów biznesowych.

3)       Taryf roamingowych, rozumianych w ten sposób, że obejmujących połączenia wykonywane przez Abonenta spoza swojego kraju (w naszym przypadku połączeń wykonywanych spoza Polski).

4)       Usług o podwyższonej opłacie.

 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, w związku z wprowadzeniem powyższych zmian, Abonentom Usługi Telefonii Komórkowej oraz Usługi Telefonii Stacjonarnej przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy abonenckiej powinno być dostarczone do ECHOSTAR Studio Sp. z o.o., najpóźniej 14 maja 2019 roku. Oświadczenie można przesłać w formie pisemnej na adres siedziby Dostawcy Usług, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, na adres lokalnych Biur Obsługi Klienta, umieszczone na stronie internetowej: www.echostar.pl. Wypowiedzenie Umowy można także złożyć w formie elektronicznej lub dokumentowej przesyłając je na adres biuro@echostar.pl. W związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa, w przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na Warunkach Promocyjnych w trakcie Okresu Zobowiązania będą zobowiązani Państwo do zwrotu ulgi udzielonej w związku z zawarciem Umowy na Warunkach Promocyjnych. W treści wypowiedzenia składanego w związku z powyżej określonymi zmianami, prosimy o wyraźne powołanie się na wskazane zmiany. W przypadku braku spełnienia tego warunku, wypowiedzenie będzie uznane jako złożone na warunkach ogólnych.

Z poszczególnymi Cennikami oraz ich zmianami możecie się Państwo zapoznać poniżej:

Cennik Telefoniczny Międzynarodowy Szczegółowy „A”

Wykaz zmian do Cennika Telefonicznego Międzynarodowego Szczegółowego „A”

Cennik Telefoniczny Międzynarodowy Szczegółowy „B”

Wykaz zmian do Cennika Telefonicznego Międzynarodowego Szczegółowego „B”

Cennik Telefoniczny Międzynarodowy Szczegółowy „C”

Wykaz zmian do Cennika Telefonicznego Międzynarodowego Szczegółowego „C”

Cennik Telefoniczny Międzynarodowy Szczegółowy „D”

Wykaz zmian do Cennika Telefonicznego Międzynarodowego Szczegółowego „D”

Cennik Telefoniczny Międzynarodowy Szczegółowy „E”

Wykaz zmian do Cennika Telefonicznego Międzynarodowego Szczegółowego „E” 


Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.


Szanowni Państwo,

w dniach 24-26 grudnia 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r. Biuro Obsługi Abonenta, Kasa oraz Infolinia będą nieczynne. Zapraszamy Państwa od czwartku, tj. 27 grudnia od godziny 9:00 do 19:00. W pozostałe dni biuro będzie czynne w godzinach 9:00-17:00 (28 grudnia) oraz 9:00-15:00 (29 grudnia).

W dniu 31 grudnia 2018 r. Biuro Obsługi Abonenta, Kasa oraz Infolinia będą czynne w godzinach 9:00-14:00.
 
W przypadku zgłoszeń technicznych nasza infolinia jest dostępna dla Państwa:

  • w dniu 24 oraz 31 grudnia bez zmian w godzinach 9:00 - 22:00,
  • w dniach 25-26 grudnia oraz 1 stycznia w godzinach 10:00 - 22:00

pod numerem telefonu 61 671 00 00 wewn. 3.
 
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Jednocześnie chcielibyśmy życzyć Państwu Zdrowych i Spokojnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
 
Zespół Echostar Studio


Szanowni Abonenci,

Echostar Studio Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, jako dostawca usług w związku z zawartymi z Państwem umowami o świadczenie usług, w tym telekomunikacyjnych, informuje, iż z powodu wejścia w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw z dniem 12 grudnia 2018 r. dostosowuje zapisy Ogólnych Warunków Umowy, Regulaminu Świadczenia Usług przez Echostar Studio Sp. z o. o. do wyżej wymienionych przepisów prawa.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz zmian w wyżej wymienionych dokumentach.

Zmiany wyszczególnione są pod zamieszczonym linkiem.

Zespół Echostar Studio
 

Szanowni Państwo, 

w dniach 1-3 listopada 2018 r. Biuro Obsługi Abonenta, Kasa oraz Infolinia będą nieczynne. Zapraszamy Państwa w poniedziałek, tj. 5 listopada od godziny 9:00 do 19:00.
 
W przypadku zgłoszeń technicznych nasza infolinia jest dostępna dla Państwa:
  • 1 oraz 3 listopada w godzinach 10:00 - 22:00,
  • w pozostałe dni w godzinach 09:00 - 22:00
pod numerem telefonu 61 671 00 00 wewn. 3.
 
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
 
Zespół Echostar Studio
 

Szanowni Klienci, 

uprzejmie informujemy, że od dnia 29.10.2018 r. obsługa spraw związanych z płatnościami, fakturami, windykacją oraz zawieszeniem usług została przeniesiona do Biura Obsługi Klienta.

Zespół Echostar Studio


Szanowni Klienci, 

informujemy, ze z dniem 29 października 2018 zostały zakończone promocje Rozrywka na Maxa oraz Przyjazne Ceny dla Lojalnych obowiązujące od 31.01.2018 r.

W sprzedaży są już dostępne nowe oferty!

Zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 61 671 00 00 lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się przy ul. Piątkowskiej 72 w Poznaniu.

Zespół Echostar Studio


 Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że od 03.09.2018 Księgowość będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Przepraszamy za utrudnienia.


 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 06.08.2018- 31.08.2018 r. KASA będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
Przepraszamy za utrudnienia.


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 31.03.2018 r. Biuro Obsługi Abonenta będzie nieczynne.

Nasza pomoc techniczna pozostaje do Państwa dyspozycji w godzinach 10:00 - 22:00 pod numerem infolinii 61 671 00 00 wewn. 3.

Zespół Echostar Studio


Komunikat z dnia 03.02.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że obecnie występują problemy z dostępem do usług na os. Lotnictwa Polskiego oraz ul. Meissnera. Nasi technicy robią wszystko, aby jak najszybciej usunąć usterkę. Prosimy o cierpliwość i przepraszamy za utrudnienia.

Zespół Echostar Studio


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 23.12.2017 r. Biuro Obsługi Abonenta będzie nieczynne.

Zespół Echostar Studio


Dostępne są NOWE PROGRAMY W JAKOŚCI HD.

Szanowni Państwo,

wprowadziliśmy do oferty więcej programów w jakości HD.

W niektórych przypadkach może być konieczne strojenie dekodera lub w przypadku posiadania modułu CAM telewizora. Jeśli pojawią się trudności, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami strojenia dekodera, zamieszczonymi na stronie: instrukcje strojenia dekoderów i postępowanie zgodnie z nimi. W przypadku odbiorników TV z modułem CAM, które nie zaktualizują listy programów automatycznie, konieczne będzie z poziomu Menu telewizora zaktualizowanie listy programów - parametry strojenia TV.

Za ewentualne niedogodności najmocniej przepraszamy.
Zapraszamy do kontaktu Zespół Echostar Studio

Nowe programy w jakości HD:

Pakiet Bazowy HD
155 TV6 HD
157 Polsat 2 HD
158 Super Polsat HD
159 TV4 HD
821 Eska TV Extra HD
822 Polsat Music HD

Pakiet Wygodny HD

534 SportKlub HD

Pakiet Sport
535 Polsat Play HD

Pakiet Kobieta i Styl
713 Polsat Cafe HD


UWAGA !!!

ZMIANY W TELEWIZJI CYFROWEJ.

 

Szanowni Państwo,

w nocy z 5 na 6 marca 2017r. Zmienią się parametry nadawania niektórych kanałów TV, co wywoła automatyczne strojenie dekoderów i odbiorników TV.  Wprowadzane zmiany są niezbędne, aby móc zaoferować Państwu większą różnorodność i lepszą jakość oferowanych programów telewizyjnych. W Pakietach HBO, Cinemax, Canal+ programy w wersji SD zostaną zastąpione programami w wysokiej rozdzielczości HD. Dodatkowo nasza oferta wzbogaca się między innymi o Bollywood HD, Disco Polo Music, HIP HOP TV, Metro HD, Nowa HD, Polsat Sport Fight HD, TV Kłodzka HD, TVK Koło, WP HD, Zoom HD.

W niektórych przypadkach może być konieczne strojenie dekodera lub w przypadku posiadania modułu CAM telewizora. Jeśli pojawią się trudności, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami strojenia dekodera, zamieszczonymi na stronie: www.echostar.pl i postępowanie zgodnie z nimi. W przypadku odbiorników TV z modułem CAM, które nie zaktualizują listy programów automatycznie, konieczne będzie z poziomu Menu telewizora zaktualizowanie listy programów. Parametry strojenia TV.

Za ewentualne niedogodności najmocniej przepraszamy. Pragniemy być jak najbardziej pomocni, dlatego w dniach 6,7 i 8 marca nasi konsultanci będą do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 61 671 00 00 wewnętrzny 5 w godzinach: 900 – 1900.

Zapraszamy do kontaktu

Zespół Echostar Studio


Zmiany na Liście Programów

Pakiet HBO

HBO HD – 201

HBO 2 HD – 202

HBO 3 HD – 203

 

Pakiet CANAL+

CANAL+ HD – 221

CANAL+ 1HD – 223

CANAL+ Film HD – 225

CANAL+ Seriale HD – 226

CANAL+ Family HD – 227

CANAL+ Discovery HD – 228

CANAL+ Sport HD - 229

CANAL+ Sport 2 HD – 230

  

Pakiet CINEMAX

CINEMAX HD - 261

CINEMAX 2 HD - 262

 

Nowe kanały

 

Pakiet Bazowy HD/Wygodny HD

Zoom HD - 68

Nowa TV HD - 73

WP1 HD - 78

Metro HD - 80

TVK Koło - 84

TV Kłodzka HD - 92

Polsat Sport News HD - 557

HIP HOP TV – 820

 

Pakiet Film HD

Bollywood HD – 475 – udostępniony do 31.03.2017

 

Pakiet Sport HD

Polsat Sport Fight HD – 555 – udostępniony do 31.03.2017

 

Pakiet Muzyka

Disco Polo Music – 809 – udostępniony do 31.03.2017

  

Dziękując Państwu serdecznie za dotychczasową współpracę

składamy życzenia samych sukcesów w nadchodzącym Nowym 2017 Roku.

Jednoczesnie informujemy, że w sylwestra tj. 31.12.2016r. Biuro Obsługi Abonenta będzie nieczynne.

Nasi konsultanci będą do Państwa dyspozycji  pod numerem 61 671 00 00 dział handlowy od godz. 9.00 do 15.00 wew.1 a obsługa techniczna w Sylwestra i Nowy Rok od godz. 9.00 do godz.22.00 wew. 3

Pozdrawiamy

Zespół Echostar Studio


 Uprzejmie informujemy, że Biuro Obsługi Abonenta w dniach 24.12.2016r.-26.12.2016r. będzie nieczynne.

Nasza pomoc techniczna w powyższych dniach pozostaje do Państwa dyspozycji w godzinach 10:00 - 22:00 pod numerem infolinii 61 671 00 00.


 

Szanowni Abonenci,

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek, dnia 02. maja Biuro Obsługi Abonenta oraz Księgowość czynne będą w godzinach od 9:00 do 17:00.

Pozdrawiamy
Zespół Echostar Studio


 

Szanowni Abonenci,

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy naszym Klientom oraz Partnerom radości i pogody ducha. Aby nadchodzący czas był wyjątkowy i pełen wspaniałych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

Uprzejmie informujemy, że Biuro Obsługi Abonenta i Księgowość w dniach od 26 do 28 marca będą nieczynne. Ewentualne problemy techniczne występujące w tych dniach zgłaszać można w godz. od 10:00 do 22:00 pod numerem telefonu 501 481 185. Pozdrawiamy Zespół Echostar Studio


Szanowni Państwo, 

Dziękując Państwu serdecznie za dotychczasową współpracę

pragniemy złożyć życzenia ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia

 oraz samych sukcesów w nadchodzącym Nowym 2016 Roku.

Korzystając z okazji uprzejmie informujemy, że Biuro Obsługi Abonenta w dniach 24.12.2015r.-27.12.2015r. oraz 31.12.2015r.-01.01.2016r. będzie nieczynne.

Nasza pomoc techniczna w powyższych dniach pozostaje do Państwa dyspozycji w godzinach 10:00 - 22:00 pod numerem infolinii 61 671 00 00.


UWAGA ABONENCI ECHOSTAR STUDIO! Przekazujemy ważną informację dla korzystających z naszej usługi telewizji cyfrowej.

W nocy 5 maja br. nastąpią zmiany parametrów nadawania wybranych kanałów TV, czego efektem mogą być problemy z ich odbiorem. Wprowadzane zmiany są niezbędne, aby móc zaoferować Abonentom Echostar Studio jeszcze większą liczbę programów telewizyjnych między innymi wprowadzamy nową ofertę programów CANAL +.

W niektórych przypadkach konieczne może okazać się przywrócenie ustawień fabrycznych i ponowne strojenie dekodera. Prosimy o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z instrukcjami strojenia odbiornika: Instrukcje strojenia dekoderów

W przypadku odbioru telewizji za pośrednictwem telewizorów z modułem CAM, konieczne będzie ponowne wyszukanie programów w menu telewizora. Parametry transmisji telewizji cyfrowej w sieci kablowej Echostar Studio: http://www.echostar.pl/pages/show/94

Pragniemy przeprosić za ewentualne niedogodności. W razie trudności nasi konsultanci pod numerem telefonu 616710000 służą pomocą i wsparciem.


Komunikat z dnia 29.04.2015r.

OTWARTE OKNO dla kanałów FOX w okresie od 1 do 31 maja 2015r. + KONKURS!!! Sprawdź szczegóły!


Komunikat z dnia 10.04.2015r.

Od dnia 16 kwietnia 2015r. zmianie ulega nazwa programu "TVN Meteo" na "TVN Meteo Active".


Komunikat z dnia 02.04.2015r.

W dniu 4 kwietnia Biuro Obsługi Abonenta jest nieczynne. Infolinia techniczna w tym dniu będzie czynna od 9:00 do 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.


Komunikat z dnia 06.03.2015r.

OTWARTE OKNO dla ponad 150 kanałów z okazji Dnia Kobiet! Sprawdź szczegóły!


Komunikat z dnia 05.03.2015r.

OTWARTE OKNO dla kanałów FOX w okresie od 5 do 20 marca 2015r. + KONKURS!!! Sprawdź szczegóły!


Komunikat z dnia 30.01.2015r.

Od 1 lutego br. trzy kanały zmieniły swój wizerunek i przyjęły nowe nazwy: "Animal Planet" to kanał "Discovery Life", "BBC Entertainment" to kanał "BBC Brit", "BBC Knowledge" to kanał "BBC Earth".


Komunikat z dnia 15.01.2015r.

Od 16 stycznia br. kanał "FOX Life" zmienia swój wizerunek i przekształca się w kanał "FOX Comedy".


Komunikat z dnia 30.12.2014r.

W dniu 31 grudnia KASA jest zamknięta. Biuro Obsługi Abonenta jest czynne od 9:00 do 15:00. Za utrudnienia przepraszamy.


Komunikat z dnia 23.12.2014r.

W dniu 24 grudnia Biuro Obsługi Abonenta jest nieczynne. Infolinia techniczna w tym dniu będzie czynna od 9:00 do 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.


Komunikat z dnia 20.12.2014r.

Świąteczne "Otwarte Okno" - od 20 grudnia 2014r. do 6 stycznia 2015r! Sprawdź szczegóły!


Komunikat z dnia 02.10.2014r.

Od 2 października program muzyczny MCM POP przeistoczył się w RFM TV.


Komunikat z dnia 11.09.2014r.

Pakiet Wygodny HD został rozszerzony o kolejny kanał "Adventure HD" - dostępny tymczasowo na kanale nr 480.


Komunikat z dnia 2.09.2014r.

Pakiet Wygodny HD został rozszerzony o kanał "TV PULS HD" - dostępny na kanale nr 487 (docelowo kanał nr 163).


Komunikat z dnia 18.06.2014r.

Informujemy, iż w dniu 20 czerwca KASA jest zamknięta. Biuro Obsługi Abonenta jest czynne od 9:00 do 17:00.


Komunikat z dnia 9.06.2014r.

W dniu 9 czerwca kanał "Polsat Biznes" zmienia się w kanał publicystyczno-informacyjny "Polsat News+".


Komunikat z dnia 29.05.2014r.

W dniu dzisiejszym rozszerzono ofertę programową o 2 nowe programy: DJAZZ.TV w pakiecie Muzyka HD oraz GOLF CHANNEL w pakiecie Sport.


Komunikat z dnia 28.05.2014r.

Prezent na Dzień Dziecka - "Otwarte Okno" i KONKURS! Sprawdź szczegóły!


Komunikat z dnia 23.05.2014r.

"Otwarte Okno" na Dzień Matki - od 23 do 27 maja 2014r! Sprawdź szczegóły!


Komunikat z dnia 29.04.2014r.

Majowe "Otwarte Okno" - od 30 kwietnia do 5 maja 2014r! Sprawdź szczegóły!


Komunikat z dnia 28.04.2014r.

Informujemy, iż w dniu 2 maja KASA jest zamknięta. Biuro Obsługi Abonenta jest czynne od 9:00 do 17:00.


 Komunikat nr 2 z dnia 15.04.2014r.

"Otwarte Okno" dla kanału The History Channel wraz z konkursem! Sprawdź szczegóły!


Komunikat z dnia 15.04.2014r.

Informujemy, iż w dniu 19 kwietnia 2014r. (sobota) Biuro Obsługi Abonenta jest nieczynne. Pomoc techniczna dostępna będzie w godzinach od 8.00 do 15.00 pod  numerem telefonu 61 671 00 00 (tonowo wybierając cyfrę "3"). Za utrudnienia przepraszamy.


Komunikat z dnia 14.04.2014r.

W dniu dzisiejszym wzbogacamy naszą ofertę telewizji cyfrowej o kilknanaście kanałów w tym Polsat HD i Polsat News HD.

Sprawdź szczegóły


Komunikat z dnia 18.12.2013r.

W dniu 24 grudnia 2013r. Biuro Obsługi Abonenta jest nieczynne. Infolinia w tym dniu będzie czynna od 9:00 do 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.


Komunikat z dnia 13.12.2013r.

Wzbogacamy naszą ofertę telewizji cyfrowej o kanał " Power TV". Sprawdź szczegóły!


Komunikat z dnia 02.09.2013r.

Miło jest nam poinformować, iż dla wygody naszych Abonentów Biuro Obsługi Abonenta od września będzie czynne także w soboty. Serdecznie zapraszamy od 9:00 do 15:00.


Komunikat z dnia 08.07.2013r.

W dniu 9.07.2013r. wzbogacamy naszą ofertę telewizji cyfrowej o kanał "Eurosport 2 HD".

Sprawdź szczegóły


Komunikat z dnia 10.06.2013r.

W dniu 11.06.2013r. wzbogacamy naszą ofertę telewizji cyfrowej o kanał "TV Republika".

Sprawdź szczegóły


Komunikat z dnia 27.09.2012r.

Echostar Studio umożliwia korzystanie z serwisu hybrydowej TV HbbTV na odbiornikach TV z wbudowanym tunerem DVB-C na programach TVP1, TVP2, TVP1HD, TVP2HD. Warunkiem koniecznym do korzystania z usługi jest - telewizor wspierający HbbTV połaczony z Internetem. Szczegóły dotyczące uruchomienia oraz działania usługi na odbiorniku TV należy ustalać indywidualnie na infoliniach producenta TV.